top of page

Vad är Event Storming?

Varför bör ni överväga att använda Event Storming när ni ska utveckla IT-system?

Vanliga utmaningar i IT-projekt

Erfarenhet från många IT-projekt visar att det är svårt att få till en optimal kommunikation mellan representanter från verksamheten och systemutvecklare. De metoder som ofta används är för komplicerade och resulterar i att involveringen från verksamheten blir lidande. De systemlösningar som väljs blir ofta därför drivna utifrån teknikers begränsade förståelse för verksamhetens behov och i slutändan blir IT-stödet inte det stöd för verksamheten som man hoppades på. Event Storming är specifikt utvecklat för att minska barriären mellan verksamhet och IT och underlätta involveringen från affärsverksamheten i modelleringsarbetet.

 

En annan stor utmaning är ”silo-problematiken”. Medarbetare har i normalfallet en ganska begränsad kunskap om vad som händer på andra avdelningar och det kan exempelvis leda till duplicering av arbetsuppgifter och att avdelningar skapar onödiga problem för varandra eller onödiga väntetider. Med Event Storming kan man snabbt öka förståelsen för helheten och det leder ofta till nya upptäckter som exempelvis flaskhalsar och konsensus kring vilka utmaningar man ska ta sig an med gemensamma krafter. Slutresultatet blir att man prioriterar insatser som skapar störst värde för verksamheten som helhet samt att utvecklade stödsystem erbjuder ett optimalt stöd för verksamheten.

Varför Event Storming är så kraftfullt

Event Storming bygger på ett enkelt och genialt begrepp, Key Domain Event (domänhändelse). En Key Domain Event är en händelse i en verksamhetsprocess som uttrycks i dåtid, exempelvis "order lagd". Konceptet är enkelt att förstå för alla och underlättar därmed en hög grad av involvering från verksamheten. Verksamhetens representanter kallas för "Domain Experts" eller domänexperter och med Event Storming bjuder man in dessa domänexperter och systemutvecklare till workshops där man på ett mycket tidseffektivt sätt utforskar verksamhetsprocesser (domänen) tillsammans.

 

Under en Event Storming workshop brainstormar man tillsammans och försöker identifiera Key Domain Events. Dessa händelser läggs sedan efter en tidslinje. När detta grundläggande flöde är kartlagt så samlar man in information om vilka aktörer och system som är involverade i verksamhetsprocessen. Sedan kan man välja att gå vidare i flera riktningar och Event Storming är otroligt flexibelt på så sätt att man kan anpassa metodiken efter vilken information som ska samlas in och vilka deltagarna är. Man kan exempelvis gå vidare och bygga på med affärsregler, identifierade problemområden, vyer för aktörer, mm.

Det finns tre nivåer av Event Storming: Big Picture, Process Modelling och Software Design. I Big Picture kartlägger man en verksamhet som helhet och försöker hitta de största problemen eller möjligheterna i verksamheten. I Process Modelling fokuserar man på en enskild verksamhetsprocess och försöker beskriva den i detalj från början till slut inklusive alla alternativflöden. Software Design använder man när man snabbt vill komma igång med utvecklingen av systemet och med hjälp av denna variant hittar vi enkelt och snabbt vilka komponenter vi ska bygga och hur vi ska avgränsa våra olika delsystem. Ur en Software Design session trillar det automatiskt ut det som inom DDD (Domain Driven Design) kallas det Bounded Contexts och Aggregates.

Fördelar med Event Storming

  • Snabbt att komma igång

  • Enkelt att förstå för alla, behövs ingen teknisk kompetens

  • Krävs inga komplicerade tekniska verktyg

  • Anpassningsbart till syftet

  • Tidsbesparande då man utnyttjar kunskapen hos domänexperterna maximalt

  • Underlättar upptäckten av flaskhalsar eller konfliktområden

  • Skapar en gemensam förståelse av verksamheten utanför den egna avdelningen

  • Ökar chanserna för att uppnå konsensus över avdelningsgränser på vad man ska fokusera på

  • Underlättar för alla att få sin röst hörd

Hur kommer du igång med Event Storming

Qlerify har länge arbetat med Event Storming och har även utvecklat ett unikt molnbaserat verktyg med stöd för metodiken. Vi arrangerar även öppna och kundanpassade kurser i Event Storming, bland annat tillsammans med vår utbildningspartner NFI.

 

Här finns mer information om kursen:

https://nfi.se/kurs/event-storming

 

Ofta behöver man hjälp med att komma igång med Event Storming och Qlerify har lång erfarenhet av att facilitera Event Storming workshops, både på plats i en lämplig lokal eller på distans via Zoom och med stödjande modelleringsverktyg.

Kontakta oss om ni är nyfikna på att veta mer om Event Storming!

bottom of page